مستند راز دوبله فارسی
مستند راز دوبله فارسی

قیمت : 12,000 تومان


مستند راز دوبله فارسی

ضمیر خود آگاه ما برایش چندان فرقی نمی کند که در تصاویری که می بیند واقعی باشند یا در صفحه تلویزیون و یا بر پرده ذهنمان نقش بسته باشند . آنچه که می بینیم یا تصور می کنیم مستقیم یا غیر مستقیم روی احساس ما اثر می گذارد . 

تصاویر و افکار خوب احساسی مثبت ایجاد می کنند و تصاویر و افکار بد احساسی منفی .

احساس دارای انرژی است و انرژی یعنی توانایی انجام کار ، انرژی عاطفی ما همچون آهنربای بزرگ شروع به جذب انرژی های همنوع میکند .

در لحظاتی که احساسی منفی داریم وقایع و انسان های منفی را به خود جذب می کنیم و برپاست در حال جذب چیزهای خوب و مطلوب به زندگی خود می باشیم .

البته این را هم نباید نادیده بگیریم که اعمال ما نیز دارای انرژی می باشند و اعمال منفی بازخورد و عکس العمل منفی دارند .

این است که گاه با وجود افکار و احساس مثبت وقایعی منفی و نا مطلوب برایمان پیش می آید .

این خلاصه ای بود از قانون جذبمحصولات مرتبط

آموزش بازاریابی و مارکتینگ
خرید

آموزش ایروبیک بانوان
خرید

مجموعه عظیم آموزشی دانشگاه مجازی CS6
خرید

مجموعه آموزشی صفر تا صد کامپیوتر
خرید

کتاب صوتی بنیتو موسولینی
خرید