کتاب صوتی بنیتو موسولینی

نام کتاب: کتاب صوتی بنیتو موسولینی نویسنده: برندا هاوگن مترجم: رضا علیزاده راوی: آرمان سلطان زاده تهیه کننده: دامون آذری آهنگساز: - انتخاب موسیقی: دامون آذری صدابردار: پارسا طبرستانی مدت زمان: 93 دقیقه استودیو: آرشه غزل ایلیا ناشر متنی: ققنوس ناشر صوتی: آوانامه طراح جلد:

قیمت : 12,500 تومان

کتاب صوتی فیدل کاسترو

نام کتاب: کتاب صوتی فیدل کاسترو نویسنده: فران ریس مترجم: شهربانو صارمی راوی: آرمان سلطان زاده تهیه کننده: دامون آذری آهنگساز: - انتخاب موسیقی: دامون آذری صدابردار: علی احمد دوست مدت زمان: 99 دقیقه استودیو: آرشه غزل ایلیا ناشر متنی: ققنوس ناشر صوتی: آوانامه طراح جلد: -

قیمت : 12,500 تومان

کتاب صوتی سقراط

نام کتاب: کتاب صوتی سقراط نویسنده: پاملا دل مترجم: جهان افروز معماریان راوی: علی دنیوی ساروی تهیه کننده: دامون آذری آهنگساز: - انتخاب موسیقی: دامون آذری صدابردار: علی احمد دوست مدت زمان: 109 دقیقه استودیو: آرشه غزل ایلیا ناشر متنی: ققنوس ناشر صوتی: آوانامه طراح جلد: -

قیمت : 12,500 تومان

کتاب صوتی توماس ادیسون

نام کتاب: کتاب صوتی توماس ادیسون نویسنده: مایگل برگن مترجم: فرید جواهرکلام راوی: آرمان سلطان زاده تهیه کننده: دامون آذری آهنگساز: - انتخاب موسیقی: دامون آذری صدابردار: علی احمد دوست مدت زمان: 98 دقیقه استودیو: آرشه غزل ایلیا ناشر متنی: ققنوس ناشر صوتی: آوانامه طراح جلد: -

قیمت : 12,500 تومان

کتاب صوتی اسحاق نیوتون

نام کتاب: کتاب صوتی اسحاق نیوتن نویسنده: ناتالی ام. روزینسکی مترجم: رضا علیزاده راوی: آرمان سلطان زاده تهیه کننده: دامون آذری آهنگساز: - انتخاب موسیقی: دامون آذری صدابردار: پارسا طبرستانی مدت زمان: 85 دقیقه استودیو: آرشه غزل ایلیا ناشر متنی: ققنوس ناشر صوتی: آوانامه طراح جلد: -

قیمت : 12,500 تومان

کتاب صوتی مارتینن لوتر

نام کتاب: کتاب صوتی مارتین لوتر نویسنده: باربارا ای. سامرویل مترجم: رضا علیزاده راوی: آرمان سلطان زاده تهیه کننده: دامون آذری آهنگساز: - انتخاب موسیقی: دامون آذری صدابردار: علی احمد دوست مدت زمان: 102 دقیقه استودیو: آرشه غزل ایلیا ناشر متنی: ققنوس ناشر صوتی: آوانامه طراح جلد: -

قیمت : 12,500 تومان

کتاب صوتی وبلیام شکسپیر

نام کتاب: کتاب صوتی ویلیام شکسپیر نویسنده: پاملا هیل نتلتون مترجم: شعله آذر راوی: آرمان سلطان زاده تهیه کننده: دامون آذری آهنگساز: - انتخاب موسیقی: دامون آذری صدابردار: پارسا طبرستانی مدت زمان: 95 دقیقه استودیو: آرشه غزل ایلیا ناشر متنی: ققنوس ناشر صوتی: آوانامه

قیمت : 12,500 تومان